Kunstgeschiedenis voor de iPad


Lijst van termen en begrippen

(placeholder)

Westwerk

Monumentale afsluiting van de westzijde van een midde­leeuwse kerk, meestal gebouwd als een zwaar blok op een rechthoekige plattegrond en bekroond door torens. Het in­ terieur van de het westwerk staat in een open verbinding met het schip en de zijbeuken.


In het westwerk was ruimte voor extra altaren, of voor een privé-kapel voor een vorst. Het westwerk kon ook worden gebruikt als aparte gebedsruimte voor kloosterlingen of voor een aan de kerk verbonden kapittel van kerkelijke bestuursfunctionarissen.


Westwerken zien we vooral bij vroegmiddeleeuwse en romaanse kerken. Als bouwcomponent had het een grote invloed op de manier waarop het basilikale concept van de kerken werd uitgebreid. Daardoor is het, met een andere functie en aangepaste vorm, ook van invloed geweest op de bouw van veel gotische kerken waar de monumentale gevel met twee torens eveneens vaak een prominent bouwdeel was.

Westwerk bij de kerk van Nivelles (België), 11de eeuw