Kunstgeschiedenis voor de iPad


Lijst van termen en begrippen

(placeholder)

Voluten

Het woord voluten is afgeleid van het Latijnse volvere, dat draaien of wenden betekent. Met voluten bedoelen we in de architectuur de spiraalvormige krullen die we vooral bij kapitelen tegenkomen. Een typisch volutenkapiteel is dat van het Ionische type.