Kunstgeschiedenis voor de iPad


Lijst van termen en begrippen

(placeholder)

Tympanon

Driehoekig gevelveld uit de klassieke architectuur. In veel gevallen werd het voorzien van beeldhouwwerk.


tympanon aan de gevel van de S. Andrea al Quininale in Rome, gebouwd door Bernini tussen 1658 en 1678.

(placeholder)