Kunstgeschiedenis voor de iPad


Lijst van termen en begrippen

(placeholder)

Stileren

Stileren is het weglaten van steeds meer details en het weergaven van wat overblijft in strak vorm gegeven, meestal geometrische vormen. Je kunt het vergelijken met hoe mensen hun handtekening 'ongtwikkelen'. Een kind zal zijn handtekening nog leesbaar in blokletters schrijven, naarmate hij die naam vaker heeft geschreven zullen door gewennig en herhaling steeds meer letters onherkenbaar worden en uiteindelijk kan een snelle krabbel overblijven bestaande uit enkele krullen en lijnen.

We zien dat ook bij de twee voorbeelden van een bok die hier zijn afgebeeld. De linker voorstelling uit ca. 9.000 vóór Christus in Los Barrios is een geabstraheerde voorstelling van het dier, waarbij de vorm tot het minimale is teruggebracht. Bij de beker uit Iran is ook een geabstraheerde bok te zien, maar hier zijn de componeneten waaruit het dier is samengesteld omgezet in strak weergegeven geometrische vormen.