Kunstgeschiedenis voor de iPad


Lijst van termen en begrippen

(placeholder)

Skiagraphia

Skiagraphia is de techniek om in een plat vlak door middel van schaduwen en geleidelijk kleurverloop de illusie van ruimte te scheppen. De techniek zou ontdekt zijn door de Griekse schilder Apollodoros, omstreeks 480 vóór Christus, maar van deze schilder zijn geen werken bewaard gebleven. Waarschijnlijk dateert ook het begrip skiagraphia zelf uit de klassieke periode van de Griekse kunst. Later in de kunstgeschiedenis wordt hiervoor de term chiaroscuro gebruikt.

Mozaïek uit Pella met skiagraphia. Ca. 300 vóór Christus