Kunstgeschiedenis voor de iPad


Lijst van termen en begrippen

(placeholder)

Scheiboog

Boog van een zuilenrij die de scheiding vormt tussen twee beuken van een gebouw.


S

(placeholder)

scheibogen in de Ste. Madelaine in Vézelay