Kunstgeschiedenis voor de iPad


Lijst van termen en begrippen

(placeholder)

Risaliet

Dit woord is afgeleid van het Italiaanse woord risalto, wat 'uitbouw' betekent. Het is het onderdeel van een gevel dat over de hele hoogte van het muurwerk iets naar voren springt. Risalieten geven ritme aan de gevel. Voorbeelden zien we onder meer bij het Paleis op de Dam in Amsterdam waar sprake is van twee hoekrisalieten en een middenrisaliet.