Kunstgeschiedenis voor de iPad


Lijst van termen en begrippen

(placeholder)

Rib

Onderdeel van een gewelfconstructie. Het is daarvan het dragende (of schijnbaar dragende) deel, aangebracht op de plaats waar twee gewelfvakken elkaar raken. In de Europese kunst wordt de rib vanaf de 11de eeuw toege­past. In de Romaanse bouwkunst wordt hij steeds algeme­ner en in de Gotiek ontbreekt hij vrijwel nooit.Ribben in de kathedraal van Laon, ca. 1300