Kunstgeschiedenis voor de iPad


Lijst van termen en begrippen

(placeholder)

Reliëf

Beeldhouwwerk dat niet vrij in de ruimte staat maar een eenheid vormt met de vlakke achtergrond vlak, zodat de voorstelling maar voor een deel vrij komt. We onderscheiden hierin haut-reliëf, waarbij het uitspringen van de vormen aanzienlijk is, en bas­ reliëf, waarbij de vorm nauwelijks uit het vlak naar voren ko­mt. Een combinatie van beide vormen is eveneens moge­lijk. Zo voert men de achtergrond van een voorstelling wel eens uit is basreliëf en de voorgrond in haut-reliëf. Dat geeft een soort van atmosferisch perspectief waarbij wat ver weg is minder gedatilleerd is weergeven. Die techniek, die onder meer door de Romeinen werd toegepast, en die wel ook vaak zien bij de kant vanaf de renissance, heeft een soort dieptewerking tot  gevolg.


Details van een reliëf van Ghibert, ca. 1420i. De engelen op de voorgrond zijn in haut-reliëf uitgevoerd, de de op achtergrond vliegende engelen in bas-reliëf.