Kunstgeschiedenis voor de iPad


Lijst van termen en begrippen

(placeholder)

Pop Art

Pop Art is een afkoring van 'Popular art'. In die vorm werd deze term in 1955 voor het eerst gebruikt door de Engelse criticus Lawrence Alloway. Met de omschrijvingen 'popular art' en 'popular culture' bedoelde hij toen de producten van de consumptiemaatschappij

en de massamedia. Al snel ging men deze termen toepassen op de nieuwe kunstvorm, die zijn inspiratie zocht in de populaire cultuur.

Pop art ontstond zowel in de Verenigde Staten als in Engeland in de jaren 1955-1960, maar maakte in

beide landen een gescheiden ontwikkeling door.

In de Verenigde Staten gaf New York in de eerste jaren van de Pop art de toon aan, deels als een reactie op de schilderkunst van de abstract expressionisten, maar ook vanuit schilders die hun wortels daar hadden. Rauschenberg begon met het inbrengen van objecten uit het dagelijks leven in zijn werk, bijvoorbeeld een beddesprei of een parapluie, maar paste ze nog in in een geschilderde omgeving. Johns schilderde de Amerikaanse vlag, waarbij de vlag dan het hele doek beslaat. Het doek werd dus in feite een vlag, de grenzen tussen

het object en de afbeelding ervan zijn vervaagd.

De latere 'echte' pop art-kunstenaars gaan nog een verder, zij richtten zich uitsluitend op de consumptiemaatschappij als inspiratiebron.

Aanvankelijk volgden zij daarbij ieder hun eigen weg, pas later zijn ze als een groep opgevat, vooral door toedoen van kunstcritici en galeristen. Al vrij snel bleek de pop art een commercieel succes: het grote publiek herkende in deze kunstvorm veel van de massacultuur waar iedereen door werd omgeven .Massacultuur is een onderdeel van het economisch proces, waarin niet meer gedegenheid of zorgvuldigheid als kwaliteitsmerk geldt, maar nieuwigheid of uitstraling. Toen aan kunstenaar Richard Hamilton gevraagd werd aan welke eisen een kunstwerk volgens hem moest voldoen, noemde hij als antwoord de volgende kwaliteiten: vergankelijkheid, populariteit, massale reproduceerbaarheid en lage kostprijs; daarnaast moest kunst jong zijn, geestig, sexy, verrassend, betoverend en 'big business'. Ook het begrip massaproductie deed zijn intrede in de pop art, beelden uit de massamedia worden in de kunst vaak gereproduceerd en herhaald.