Kunstgeschiedenis voor de iPad


Lijst van termen en begrippen

(placeholder)

Polychromie

Letterlijk wil zeggen: het gebruik van veel kleuren. Het begrip wordt vooral gebruikt in de beeldhouwkunst. Wanneer we zeggen dat beelden zijn gepolychromeerd, bedoelen we dat ze zijn beschilderd. In de oudheid was het beschilderen van beelden eerder regel dan euitzondering. Daarbij werden soms kleuren gebruikt die erg hard zijn en minder goed aansluiten bij ons gevoel van schoonheid. Bij middeleeuwse beelden werd om die reden in de 19de en het begin van de 20ste eeuw wel eens alle beschildering weggehaald om het originele houten beeld ‘meer echt te doen’. Feitelijk was het weghalen van de kleuren natuurlijk juist het verkeerde.

Als verf voor het beschilderen van beelden gebruikte men meestal eitempera of olieverf. Ook bladgoud kon deel uitmaken van de polychromie.

Griekse beelden uit de archaïsche periode. Op alle beelden zijn sporen van de oorspronkelijke polychromie te zien.