Kunstgeschiedenis voor de iPad


Lijst van termen en begrippen

(placeholder)

Pilaster

Een enigszins uit het muurwerk vooruitspringende band ter ondersteuning, of schijnbare ondersteuning, van een archi­traaf, gewelf enzovoort.

De vormgeving van de pilaster is veelal afgestemd op de vormgeving van zuilen. Zo hebben ze meestal ook een basis en een kapiteel, zij het eveneens in een vlakke  uitvoering.

(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

Pilasters in de voormalige thermen van Diocletianus in Rome