Kunstgeschiedenis voor de iPad


Lijst van termen en begrippen

(placeholder)

Megaron

De basisvorm van een megaron is een rechthoekig vertrek met een ingang aan een van de korte zijden. Dikwijls is het uitgebreid met een ondiepe voorhal met twee zuilen. In die vorm staat het megaron ook model voor de eenvoudigste tempelvorm uit de Griekse architectuur. Meer uitgebreide tempels hebben een centraal gebouw (cella) in de vorm van een megaron met daaromheen een of meer zuilenrijen.

In de Mykeense cultuur is het megaron als onderdeel van paleizen wat groter van vorm, en bestaat het dikwijls uit twee verdiepingen.