Kunstgeschiedenis voor de iPad


Lijst van termen en begrippen

(placeholder)

Mausoleum

In de vierde eeuw voor Christus liet koning Mausolos, die tussen 377 en 353 vóór Christus heerste over Carië, een grafmonument bouwen voor hemzelf en zijn vrouw in Hali­carnassos (Turkije). In de oudheid werd dit grafmonument bekend onder de naam Mausoleum. Het werd beschouwd als een van de zeven wereldwonderen. In navolging hiervan werden latere monumentale grafmonumenten ook mausoleum genoemd.


Schaalmodel van het Mausoleum van Halicarnossos in Miniatürk, Istanbul. Foto: commons.wikimedia.org/wiki/User:Nevit