Kunstgeschiedenis voor de iPad


Lijst van termen en begrippen

(placeholder)

Maenaden

Vrouwelijke gezellinnen of vereersters van de god Dionysos. Ze zijn dikwijls herkenbaar aan een krans van wijnbladeren of aan dierenvellen waarin ze gekleed gaan. In het Griekse theaters worden ze opgevoerd als bezetenen die zich overgeven aan geweld, alcohol en sex.

Amasis, amfora met Dionysos en twee menaden, ca. 540 vóór Christus, hoog 33 cm, Parijs, Bibliothèque Nationale