Kunstgeschiedenis voor de iPad


Lijst van termen en begrippen

(placeholder)

Luchtboog

Gemetselde ondersteuning van het gewelf in de vorm van een boog die uitsteekt buiten het gebouw en meestal ter

hoogte van de lichtbeuk is aangebracht. De luchtboog is be­doeld om de druk van het gewelf mee op te vangen en over te brengen naar de steunbeer.

Steunberen komen vooral voor bij gotische bouwwerken en maken daar een wezenlijk onderdeel uit van de skeletcon­structie.

Soms is de luchtboog samengesteld uit meerdere bogen in één vertikaal vlak, we zien dat vooral bij de grote Franse kat­hedralen.

Bij de St. Jan in 's-Hertogenbosch zijn de luchtbogen ver­sierd met tientallen kleine beeldjes van zittende figuren, monstertjes enzovoort.luchtbogen bij de kerk van Vendôme

(placeholder)
(placeholder)