Kunstgeschiedenis voor de iPad


Lijst van termen en begrippen

(placeholder)

Lichtbeuk

Gedeelte van een gebouw dat boven andere delen uitsteekt om ruimte te bieden aan vensters die het interieur van daglicht voorzien. De term wordt vooral gebruikt bij de beschrijving van de Romeinse en vroegchristelijke basilica en bij de beschrijving van kerkgebouwen. De lichtbeuk is vrijwel altijd de middenbeuk.

Rome, S.Sabina

(placeholder)