Kunstgeschiedenis voor de iPad


Lijst van termen en begrippen

(placeholder)

Lekythos

De lekythos was in de Griekse cultuur een grafvaas die gebruikt werd voor de olie waarmee de doden werden gebalsemd en voor grafoffers. De meest gebruikelijke vorm voor de lekythos was die van een langgerekte vaas met een smalle hals, een wat taps toelopende onderkant en een handgreep. Wanneer de vaas voorzien was van voorstellingen, hadden die dikwijls betrekking op het dodenritueel. Meestal werden ze beschilderd in een zwartfigurige stijl. Daarnaast waren er veel lekythoi die geheel witte ondergrond hadden. Wit was bij de Grieken (en ook bij veel andere oude beschavingen) de kleur van de rouw.