Kunstgeschiedenis voor de iPad


Lijst van termen en begrippen

(placeholder)

Land Art

Land Art is de benaming voor een kunstrichting waarbij in grote landschapsformaties (vlaktes, bergen, dalen) monumentale vormstructuren worden aangebracht die de omgeving veranderen. Deze ingrepen in de natuur werden bij voorkeur in afgelegen gebieden gerealiseerd, bijvoorbeeld in woestijnen en kustgebieden, als omvorming van de ruimte.

Omdat de meeste Land Art-projecten tijdelijk waren zijn film, video en foto de documentatiemiddelen,

waarmee het voltooide werk werd vastgelegd. Land Art is verwant aan minimal art en concept art (kunst als idee, een idee dat eventueel niet behoeft te worden uitgewerkt). Veel Land Art-kunstenaars begonnen met kunstwerken, die tot de Minimal Art behoren en verschoven hun aandacht in de tweede helft van de jaren zestig naar 'Earth Works', zoals het in de Verenigde Staten werd genoemd.

Belangrijke vertegenwoordigers van deze richting zijn: Robert Smithson, Walter de

Maria, Mike Heizer, Robert Morris, Richard Long en Jan Dibbits.