Kunstgeschiedenis voor de iPad


Lijst van termen en begrippen

(placeholder)

Kloostergang

Galerij die drie of vier zijden van een open hof bij een klooster omgeeft. Meestal ligt een dergelijke gang tegen de zuidzijde van de kerk en geeft hij toegang tot andere belangrijke kloostergebouwen.

De galerij zelf bestaat meestal uit een lage borstwering waarop kleine zuiltjes staan die de bogen dragen.

Een andere naam voor kloostergang is kruisgang.Kloostergang van Fontenay