Kunstgeschiedenis voor de iPad


Lijst van termen en begrippen

(placeholder)

De Ionische bouwstijl is waarschijnlijk ontstaan in de Griekse steden van Klein Azië, maar raakte tegen het einde van de archaïsche tijd ook op het vasteland in gebruik. Het architectonisch concept van deze stijl verschilt aanmerkelijk van de Dorische. Dat begint al met de zuilen. Die zijn bij de Ionische bouw slanker, hebben diepere cannelures, staan op een basis en dragen een kapiteel met krullen, een volutenkapiteel. In het fries ontbreken trigliefen en metopen; daarmee was ook het hoekprobleem opgelost. Daarvoor in de plaats is een doorlopende stenen lijst aangebracht die meestal met beeldhouwwerk is versierd. Overigens hadden de Ionische tempels hun eigen hoekprobleem omdat het Ionische volutenkapiteel er aan de zijkant anders uitziet dan aan de voor- en achterkant. Ook dat gaf problemen aan de hoeken omdat het aanzicht van de zijkant van kapiteel daardoor niet paste bij de kapitelen in een frontale positie. Men loste dit op door een aanpassing aan de hoekzuilen waardoor die aan beide kanten van de hoek de voluutvorm hadden


Ionische orde