Kunstgeschiedenis voor de iPad


Lijst van termen en begrippen

(placeholder)

Hellenisme

Met Hellenisme, afgeleid van het Griekse woord Hellas, bedoelen we de periode na de veroveringen door Alexander de Grote, waarin de Griekse cultuur zich snel verspreidde over een groot deel van de oude wereld, met inbegrip van Mesopotamië en Egypte.