Kunstgeschiedenis voor de iPad


Lijst van termen en begrippen

(placeholder)

Glas-in-lood

Versiering van een venster met behulp van stukken ge­kleurd glas, die door middel van loodstrippen aan elkaar wor­den bevestigd. Stukken glas-in-lood worden met ijzeren stangen verstevigd  in de vensteropening aangebracht.

Vermoedelijk is de techniek van glas-in-loodramen afkom­stig uit de Byzantijnse wereld. In de 11de eeuw, toen vooral via het Duitse Rijk vele contacten met Constantinopel be­stonden, is de techniek naar Noordwest Europa gekomen. Toen zich na 1150 de gotiek ontwikkelde, kreeg men ook in Europa de beschikking over enorme vensteroppervlakten en kon de techniek van glas-in-loodramen tot grote hoogte worden opgevoerd.

De oudste ramen waren vooral met monochroom gekleurde stukken glas opgebouwd, geleidelijk aan komen ook stuk­ken voor met meerdere kleuren in één fragment.
Chartres