Kunstgeschiedenis voor de iPad


Lijst van termen en begrippen

(placeholder)

Gebonden systeem

Bouwsysteem dat voral in de Ottoons en Romaanse periode werd toegepast. Daarbij werd de plattegrond van kerken opgebouwd op basis van een strakke indeling in vierkanten. De plattegrond van de traveeën van de middenbeuk heeft de vorm van een vierkant, die van de zijbeuken eveneens en zijn min of meer een kwart van het op­pervlak van de middenbeuktravee.


Plattegrond volgens het gebonden systeem van de Apostelkirche in Keulen