Kunstgeschiedenis voor de iPad


Lijst van termen en begrippen

(placeholder)

Fronton

Gevelveld van een bouwwerk, meestal driehoekig of halfrond, in veel gevallen voorzien van beeldhouwwerk.


(placeholder)