Kunstgeschiedenis voor de iPad


Lijst van termen en begrippen

(placeholder)

Fries

Reeks horizontaal gerangschikte ornamenten of figuratieve motieven. Meestal spreken we over een fries bij gebouwen waar ze zijn aangebracht op de liggende delen boven de zuilen. Maar ook bij elkaar aansluitende voorstellingen rondom het muurwerk van een gebouw worden vaak als een fries aangeduid. Bijvoorbeeld de reliëfs rondom het Ara Pcis van Augustus.

Bij Dorische tempels bestaat het fries uit een afwisseling van trigliefen en - meestal gebeeldhouwde - voorstellingen. Bij Ionische en Corinthische tempels vormen de voorstellingen op het fries een ononderbroken reeks.

Fries bij de tempel van Athena Nike in Athene, 5de eeuw vóór Christus

(placeholder)