Kunstgeschiedenis voor de iPad


Lijst van termen en begrippen

(placeholder)

Flamboyant

Laatste fase van de gotische stijl. In de periode van de flam­boyante gotiek zien we een overdaad aan decoratieve vomen met in- en uitzwenkende gebogen lijnen. Structureel heeft dit lijnenspel geen betekenis, het is louter versiering.

Omdat het verloop van de lijnen doet denken aan vlammen, is het begrip flamboyant als aanduiding daarvoor gebruikt.

De flambyante gotiek is niet overal even uitbundig geweest. Bij een aantal grote kathedralen, onder meer die van Straatsburg, is sprake van een rijke flamboyante stijl, waar­bij de decoratie vrijwel ieder deel van het wandoppervlakte vult. In andere gevallen beperkt het toepassen van flambo­yante vormen zich tot de tracering in de ramen.


Vendôme, abdijkerk met flamboyante gevel