Kunstgeschiedenis voor de iPad


Lijst van termen en begrippen

(placeholder)

Fiaal

Siermotief in de vorm van een klein gotisch torentje. Fialen werden aangebracht op onder meer steunberen, vensters, por­talen , altaarstukken, liturgische voorwerpen enzovoort.