Kunstgeschiedenis voor de iPad


Lijst van termen en begrippen

(placeholder)

Epifanie

Epifanie betekent letterlijk: verschijning. Het is een term in de iconografie die onder meer wordt gebruikt voor zichtbare of voelbare manifestaties van een godheid op aarde, bijvoorbeeld in de Minoïsche kunst. Ook voor de Christelijke kunst wordt de term gebruikt. De epifanie is in de Byzantijnse kunst de aanduiding voor de aanbidding door de drie wijzen, het moment waarop het Kind zich openbaart aan de mensheid.