Kunstgeschiedenis voor de iPad


Lijst van termen en begrippen

(placeholder)

Entasis

Met entasis, afgeleid van het identieke Griekse woord dat 'aanspanning' betekent, bedoelen we een bewuste vervorming van de schacht van een zuil, waardoor die op ongeveer een derde van de hoogte iets lijkt op te zwellen. Het is bijna onzichtbaar effect, maar wel merkbaar. De zuil lijkt daardoor iets te worden samengedrukt door het bovenste gedeelte van het gebouw. De entasis komt het meeste voor bij Dorische zuilen, met name bij grotere tempels. Bij de oudere tempels in die stijl is het effect het grootst, en ook met het blote oog direct waarneembaar. Bijvoorbeeld bij de tempels van Paestum, waarvan hier een voorbeeld is afgebeeld. Op de afbeelding is goed te zien dat de lijn van basis naar kapiteel niet recht is, maar iets uitwijkt waardoor de entasis ontstaat.