Kunstgeschiedenis voor de iPad


Lijst van termen en begrippen

(placeholder)

Dwerggalerij

Wandelgang met lage boogjes, meestal aan de buitenkant van gebouwen. We zien dergelijke dwerggalerijen vooral bij de romaanse kunst in Italië en Duitslan

Dwerggalerijen aan de absiden van de Apostelkerk in Keulen.

(placeholder)