Kunstgeschiedenis voor de iPad


Lijst van termen en begrippen

(placeholder)

Colonnade

Een rij zuilen die een balk of een muur draagt. Oude voorbeelden ervan vinden we al in de bouwkunst van de Egyptenaren, ca. 2000 vóór Christus. Wanneer zuilen bogen dragen, spreken we van een arcade.

Colonnaden bij de basiliek van Sint-Paulus buiten de muren in Rome..