Kunstgeschiedenis voor de iPad


Lijst van termen en begrippen

(placeholder)

Chtonisch

Op de aarde of de onderwereld gericht. De term wordt onder meer gebruikt voor de karakterisering van godheden die een sterke binding hebben met het aardse, zoals de moedergodinnen van Anatolië en de vruchtbaarheidsgodinnen van Kreta.