Kunstgeschiedenis voor de iPad


Lijst van termen en begrippen

(placeholder)

Centraalbouw

Bouwwerk met een plattegrond van een min of meer cirkel­vormige vorm. Dat kan ook een vier- zes- of achthoek zijn. Essentieel is dat er vrijwel geen lengterichting in de platte­grond zit. Gebouwen met een dergelijke centrale plattegrond hebben vaak een functie waarbij één bepaalde plek moet worden benadrukt. Dat kan een sarcofaag of graf zijn, zoals bij Romeinse mausolea. Ook bij een aantal vroegchristelijke voorbeelden is dat het geval. Doopkapellen hebben ook vrijwel altijd een centrale plattegrond, meestal een achthoek. Hier is het doopbassin de centrale plaats.

Voorbeelden van centraalbouw komen we vanaf e Romeinse tijd in vrijwel alle perioden van de kunstgeschiedenis tegen.
Centaur (links) op een van de metopen van het ParVoorbeeld van Centraalbouw: San Vitale in Ravenna, 6de eeuw