Kunstgeschiedenis voor de iPad


Lijst van termen en begrippen

(placeholder)

Centaur

De centaur is een wezen uit de Griekse mythologie, half mens, half paard. Ze stonden bekend als brute en gewelddadige wezens.  

Centaur (links) op een van de metopen van het Partenon in Athene, 5de eeuw vóór Christus. Londen, British Museum