Kunstgeschiedenis voor de iPad


Lijst van termen en begrippen

(placeholder)

Catacombe

Onderaardse begraafplaats uit de Romeinse en vroegchri­stelijke periode. Ze worden vooral aangetroffen in Rome en omgeving, in Napels, Zuid-Italië en Sicilië.

In de catacomben werden personen uit diverse sociale mi­lieus en van verschillend geloof begraven. Een aantal cata­comben is vooral bekend geworden vanwege de Chri­stelijke begraafplaatsen met schilderingen. Deze schilde­ringen bieden ons de eerste voorbeelden van Christelijke i­conografie.

Vanaf de l6e eeuw, toen met regelmaat nieuwe catacomben werden ontdekt, is de functie ervan geromantiseerd. Men zag ze als vluchtplaatsen voor vervolgde Christenen. Deze interpretaties zijn echter niet terecht.


Catacombe van San Callisto in Rome