Kunstgeschiedenis voor de iPad


Lijst van termen en begrippen

(placeholder)

Cannelures

Verticale groeven in een zuil of pijler. De cannelures versterken de schaduwwerking over de zuil. Bij Dorische zuilen liggen de cannelures pal tegen elkaar aan, bij Ionische en Corinthische zuilen zijn het inkepingen die enkele centimeters van elkaar verwijderd zijn.


Cannelures in de zuilen van een van de Griekse tempels in Paestum, 6de eeuw vóór Christus. Foto jvl