Kunstgeschiedenis voor de iPad


Lijst van termen en begrippen

(placeholder)

Boog

Constructie om een opening te overbruggen op een andere wijze dan alleen door middel van een horizontale dwarsbalk. Een probleem bij iedere boog is dat de zwaartekracht via het materiaal van de boog een schuin omlaag gerichte druk ui­toefent die door de zuil, de pijler, het muurwerk of luchtbogen moet worden opge­ vangen om te voorkomen dat de boog ineen zakt. Door de vorm van de boog aan te passen kan dit probleem enigszins worden onderangen. Zo oefent een spitsboog aanzienlijk minder zijwaarts gerichte druk uit dan een boog die de vorm van  een  halve cirkel heeft.

In de architectuurgeschiedenis komen de vroegste voorbeelden van bogen al voor in de gebouwen uit Sumerië, maar meestal overspant de boog dan slechts een smalle opening.  Pas in de Romeinse tijd komen bogen frequent voor, ook voor de overspanning van grote openingen. De functionele bouw­ werken van de Romeinen zouden zonder de boogconstruc­ tie in veel gevallen zelfs ondenkbaar zijn geweest omdat duurzame overspanningen via andere materialen moeilijk realiseerbaar waren, vooral niet als het ging om aquaduc­ten, bruggen enzovoort.


Bogen op het Forum Romanum in Rome.