Kunstgeschiedenis voor de iPad


Lijst van termen en begrippen

(placeholder)

Blinde boog

Boog die geplaatst is tegen een blinde muur. De blinde boog is meesteal een decoratiemotief. Er zijn avrianten op de blinde boog, onder meer die waarbij binnen het muurwerk een klein venster is aangebracht, iets wat bij Romaanse kerken nogal eens het geval is.

Blinde bogen bij het Mausoleum van Galla Placidia in Ravenna, 425.