Kunstgeschiedenis voor de iPad


Lijst van termen en begrippen

(placeholder)

Baptisterium

Doopkapel bij een Christelijke kerk. Oorspronkelijk, in de vroegchristelijke wereld, stond het baptisterium los van de kerk. Later werd het in het kerkgebouw opgenomen. De bap¬≠tisteria uit de vroegchristelijke tijd hadden vrijwel steeds een gecentraliseerde plattegrond, bij voorkeur op basis van een achthoek. Mogelijk bestond er een verband met het feit dat het getal acht gold als symbool van het nieuwe  leven.

Ravenna, baptisterium van de orthodoxen