Kunstgeschiedenis voor de iPad


Lijst van termen en begrippen

(placeholder)

Atrium

Onoverdekte binnenhof van een Romeins gebouw, bijvoor­beeld een woonhuis. Rondom het atrium lag meestal een o­pen zuilengalerij. Het atrium komt ook voor in latere perio­den, ondermeer in de vroegchristelijke bouwkunst.


Atrium van de vroegchrtistelijke kerk van Porec