Kunstgeschiedenis voor de iPad


Lijst van termen en begrippen

(placeholder)

Arabesk

Versieringsmotief dat in laatste instantie is afgeleid van A­rabische motieven. Een arabesk heeft meestal een gecom­pliceerd en fantasierijk lijnenspel. Vanaf het einde van de 18e eeuw kreeg de arabesk volop de belangstelling van We­sterse  kunstenaars.