Kunstgeschiedenis voor de iPad


Lijst van termen en begrippen

(placeholder)

Allegorie

Een allegorie is een symbolische voorstelling die verwijst naar een meestal abstract begrip dat zich op een andere manier moeilijk laat verbeelden. Een eenvoudig voorbeeld is vrouwe Justitia, een geblinddoekte vrouw met een weegschaal die de gerechtigheid symboliseert en vaak als metafoor wordt gebruikt voor de rechtspraak. Allegorieën kunnen soms ook erg ingwikkeld zijn en bestaan uit langere of kortere verhalen. Een voorbeeld is de beschrijving van de hel door Dante. Daarvan kunnen dan ook weer afbeeldingen worden gemaakt. Allegorieën zijn van alle tijden, maar in de kunst van de renaissance en barok zijn ze wel erg talrijk.

Huizenblok in Çatalhöyük in Turkije, omstreeks 7000 vóór Christus. Afbeelding jvl*