Kunstgeschiedenis voor de iPad


Lijst van termen en begrippen

(placeholder)

Abstraheren

Onder abstraheren verstaan we dat een afbeelding tot stand komt met een minimum aan lijnen en vormen. Zo ontstaat een vereenvoudigde afbeelding waarin het weer te geven object alleen nog op hoofdlijnen herkenbaar is. In hun meest eenvoudige vorm zijn dit soort afbeeldingen samengesteld uit rechte lijnstukjes. Meer ingewikkelde voorstellingen zijn, behalve uit lijnen, opgebouwd uit driehoeken, cirkels en andere geometrische vormen.