Kunstgeschiedenis voor de iPad


Lijst van termen en begrippen

(placeholder)

Abdij

Kloostergemeenschap met een abt of abdis aan het hoofd. De abdijgebouwen kunnen zeer uitgebreid zijn. De centrale plaats wordt er ingenomen door de abdijkerk. Vaak heeft de­ze abdijkerk een grote koorpartij waar de kloosterlingen bijeen komen voor het gezamenlijke koorgebed.

Model van de Abdij van Cluny