Kunstgeschiedenis voor de iPad


Lijst van termen en begrippen

(placeholder)

Abacus

Een abacus is een - meestal onversierde - vlakke plaat aan de bovenkant van een kapiteel. Door die plaat wordt het draagoppervlak van het kapiteel vergroot. Esthetisch gezien vormt de abacus voor een vloeiende overgang tussen kapiteel en architraaf. Bij Dorische en daarmee verwante kapitelen is de abacus uitgevoerd als een platte, vierkante blok. Bij andere bouwstijlen zijn de zijkanten dikwijls afgerond.

Paesum, Dorische tempel, 6de eeuw vóór Christus

(placeholder)

abacus